Εκτύπωση

Προς

Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

Διαρκή Επιτροπή ν.4308/2014

Κοινοποίηση:

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη

 

Αθήνα,  4 Αυγούστου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 063

 

Θέμα:  «Παράταση δυνατότητας χρήσης ρυθμίσεων του άρθρου 37 περί πρώτης εφαρμογής για ένα ακόμη έτος και υπαγωγή σε αυτή των πολύ μικρών επιχειρήσεων»

 

Κύριε Υπουργέ,

Στο άρθρο 41 του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν.4410/2016» έγιναν ορισμένες καλοδεχούμενες αλλαγές στο ν.4308/2014, που πιστεύουμε ότι βελτιώνουν την λειτουργικότητα του νόμου. Ειδικότερα, με την παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου τροποποιήθηκε η παρ. 3 και 10 του άρθρου 37 και πλέον έχουν τη δυνατότητα και οι μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας, να κάνουν χρήση όλων των ρυθμίσεων του άρθρου 37 περί πρώτης εφαρμογής.

Ωστόσο, η πολύ ορθή αυτή αλλαγή, που στοχεύει στη λογιστική εξυγίανση των οικονομικών καταστάσεων, έπρεπε αφενός να περιλαμβάνει και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 του ν.4308/2014, αφετέρου δε, ήρθε πάρα πολύ αργά για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να κάνουν χρήση της αλλαγής αυτής. Άλλωστε, και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ο χρόνος προετοιμασίας για το συγκεκριμένο θέμα ήταν ήδη περιορισμένος.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ζώντας τα καθημερινά προβλήματα της μικρομεσαίας επιχείρησης και της ελληνικής οικονομίας θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για προώθηση τροπολογίας, ώστε να δοθεί παράταση ενός έτους στη δυνατότητα εφαρμογής των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 37 περί πρώτης εφαρμογής, για όλες οι επιχειρήσεις. Η ρύθμιση αυτή είναι φορολογικά ουδέτερη, δεν συνεπάγεται κάποιο κόστος και είναι συμβατή με το πνεύμα των ευρωπαϊκών οδηγιών.

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Χριστόπουλος Γεώργιος

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 

τα Μέλη

 

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Γρηγορίου Θωμάς

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης