Προς

Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή

 

Κοινοποίηση:

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη

Αθήνα,  20 Σεπτεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 065

 

Θέμα:  «Αίτημα παράτασης υποβολής των ΜΥΦ έτους 2015»

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1240/2015, δόθηκε παράταση στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών και συναλλαγών (ΜΥΦ) για το έτος 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016, με δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι 30 Νοεμβρίου 2016.

Λόγω των πολλαπλών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που έχει ο κλάδος στη παραπάνω ημερομηνία (30/9/2016) και για το λόγο ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος για το συγκεκριμένο θέμα, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι πρέπει η ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2016 να μετατεθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016, παραμένοντας η οριστική λήξη υποβολής μετά από διορθώσεις η 30η Νοεμβρίου 2016

 

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.