Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από το Δ.Τ. και την  ενημέρωση που είχαμε από  τον Πρόεδρο της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. κ. Τσαμόπουλο Δημήτρη στις 23/9/2016  και κατόπιν ενεργειών  της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά  με  τις πληρωμές για το ΙΚΑ που γίνονται το Σεπτέμβριο με τον νέο κωδικό πληρωμής και αφορούν την περίοδο του Αυγούστου, σας ενημερώνουμε για την απάντηση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς την Ε.Φ.Ε.Ε.Α.  στις 26/9/2016 που είναι η εξής:

“Σε συνέχεια του από 23/09/2016 Δελτίο Τύπου, σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή τρεχουσών εισφορών μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) εμφανίζεται στην καρτέλα του εργοδότη στο λογισμικό του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με μισθολογική περίοδο το μήνα καταβολής των εισφορών, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη διαχείριση ελέγχου του εργοδότη, ως προς τη χρέωση – πίστωση και έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.”

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr