Προς

Τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Πέτρο Τριάρχη

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 067

 

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά ημερομηνίας έναρξης ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2»

 Κύριε Γενικέ,

Μετά το δελτίο τύπου το οποίο εκδώσατε στις 21/9/2016 και αφορά την ενεργοποίηση του ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2 από 3/10/2016 θέλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο ασφαλείας σύμφωνα και με την επιστολή που μας εστάλη από την Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet, θα δημιουργήσει προβλήματα στη χρήση συγκεκριμένων browser καθώς και σε λειτουργικά προγράμματα (Windows XP, κλπ). Επειδή πολλοί συνάδελφοι Λογιστές Φοροτεχνικοί, βάσει του παραπάνω πρωτοκόλλου είναι υποχρεωμένοι να αναβαθμίσουν τους Η/Υ τους, που αυτό συνεπάγεται χρόνο και χρήμα και επειδή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα λογιστήρια έχουν πλήθος υποχρεώσεων (ΜΥΦ, ΕΡΓΑΝΗ, Ε9, κλπ.) θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η παράταση της έναρξης χρήσης του πρωτοκόλλου TLS 1.2, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα όμως και την ανάγκη της υιοθέτησης του παραπάνω πρωτοκόλλου για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Ενδεδειγμένη ημερομηνία θεωρούμε και προτείνουμε για την έναρξη της εφαρμογής του πρωτοκόλλου την 7η  Νοεμβρίου 2016.

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., 

Για το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.,

ο Πρόεδρος

ο Πρόεδρος

Καμπάνης Βασίλειος

Τσαμόπουλος Δημήτριος

 

 

 


Η απάντηση της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Internet σε επιστολή της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.:

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr