Εκτύπωση

 

 

Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης απόκτησης κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ–ΣΕΠΕ μέχρι την 31η/10/2016

 

Σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 44203/Δ9.11555/29-9-2016, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: 

 

Τροποποίηση της αρ. πρωτ. οικ. 34331/Δ9.8920/26-7-2016 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ – ΣΕΠΕ)»,

παρατείνεται η ημερομηνία υποχρέωσης απόκτησης κωδικού πρόσβασης από τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ κτλ., μέχρι την 31η/10/2016.

 

Επισημαίνεται ότι από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνει ενεργοποίηση των πρώτων παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το σύστημα προς τους εγγεγραμμένους χρήστες.