Για τις Αρχαιρεσίες της 10ης Οκτωβρίου 2009

Κατά την ψηφοφορία ψήφισαν 57 Μέλη εκ του συνόλου των 57 συνολικά παρευρισκομένων και προσελθόντων Μελών καθ'  όλη την διάρκεια της διαδικασίας επί συνόλου 82 ταμειακά εντάξει Μελών.

Μετά το πέρας της διαδικασίας και αφού έγινε καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ευρέθησαν:

Σύνολο ψηφοδελτίων:  57             Έγκυρα ψηφοδέλτια :  57

Άκυρα ψηφοδέλτια  :   0 Μηδέν     Λευκά ψηφοδέλτια  :   0 Μηδέν

Μετά  την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των εγκύρων ψηφοδελτίων  ευρέθη ότι έλαβαν:

(α) για την εκλογή στο 7μελές διοικητικό συμβούλιο

14 -ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        40 -ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

43 -ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              40 -ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

23 -ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ        34 -ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17 -ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ              49 -ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

09 -ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

βάσει των σταυρών προτίμησης και των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του καταστατικού  εκλέγονται ως  τακτικά  μέλη  του  Δ.Σ. οι κκ

 

(1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ (49) (2) ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (43)

(3) ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (40) (4) ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (40)

(5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (34)  (6) ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (23) και

(7) ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (9)

Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ να γίνει χρήση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 10 (που προβλέπει ότι: «εφ' όσον υπάρχουν υποψήφιοι που ασκούν το επάγγελμα σε μία από τις επαρχίες του Νομού Καβάλας θα εκλέγεται κατ' εξαίρεση, απαραίτητα, τουλάχιστον ένας από κάθε διοικητική περιφέρεια των Δ.Ο.Υ. του Ν. Καβάλας»), λόγω των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι και της μη ύπαρξης υποψηφίου από την επαρχία Θάσου. Βάσει της διάταξης αυτής εκλέχθηκε ο ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ αντί του ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και του ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ .

Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων που έλαβαν .

(β)   για την 3μελή ελεγκτική επιτροπή βάσει των σταυρών προτίμησης εκλέγονται στην Ελεγκτική Επιτροπή οι κ.κ. (43)-ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (36)-ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (29)-ΤΟΥΛΑΤΖΗ ΖΩΗ

(γ) για αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις:

13

ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

13

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ

09

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15

ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

12

ΚΑΛΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

39

ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

19

ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

25

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11

ΚΑΡΑΤΣΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

35

ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

40

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

46

ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

βάσει των σταυρών προτίμησης (και το μέτρο που ορίζει το άρθρο 14 του καταστατικού της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στην  Δευτεροβάθμια Ένωση  (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) κατά  σειρά  οι κ.κ.

(1) ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-46           (2) ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-40

(3) ΝΤΑΜΠΑΝΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ-39      (4) ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-35

(5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-25 (6) ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-9

Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων που έλαβαν.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr