Προς

Τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύσης κ. Νεφελούδη Ανδρέα

Κοινοποίηση

Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Σούκο Ιωάννη

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου070

Θέμα : Προγραμματισμένη συντήρηση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβολή στοιχείων εργασίας ή «τα μαύρα τα μεσάνυχτα».

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αυτούσιο το έγγραφο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας  που υπογράφει το προεδρείο του Συλλόγου σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την προγραμματισμένη συντήρηση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και την υποβολή στοιχείων εργασίας. Ακολουθεί το κείμενο:

Με την με αρ. πρωτ. 41814/ Δ.10.98/16.09.2016 απόφαση του Υπ. Εργασίας το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα τίθεται εκτός λειτουργίας κάθε Τετάρτη από τις 16:00 έως 21:00 για λόγους τακτικής συντήρησης.
Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι επειδή ότι η συγκεκριμένη διακοπή είναι προγραμματισμένη σε πάγια βάση, σαφώς δεν συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις της παραγρ. (ζ) του άρθ. 4 της υπ’ αριθμ. 28153/126/28.08.2013 Απόφασης του Υπ. Εργασίας.

Είναι σύνηθες το γεγονός, σε επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, ειδικά του τουριστικού κλάδου (εστιατόρια, ξενοδοχεία, τουριστικά καταστήματα, τουριστικά πούλμαν), το προσωπικό να καλείται για εργασία μετά από έκτακτες αφίξεις πελατών ή άλλα έκτακτα γεγονότα ή να απαιτηθεί αλλαγή εργαζομένου (π.χ. ασθένεια) ή εργαζόμενος να χρειαστεί να παρατείνει το ωράριο του (εντός του νομίμου).

Γενικά συχνά προκύπτουν έκτακτες ανάγκες ανάληψης εργασίας, οι οποίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και πριν την ανάληψη της εργασίας.

Οι ίδιες ανάγκες δημιουργούνται και κατά την ημέρα Τετάρτη.

Έτσι τις ώρες διακοπής του συστήματος, δεν μπορεί να γίνει αναγγελία πρόσληψης ή γνωστοποίηση τροποποίησης ωραρίου.

 Πρόβλημα δημιουργείται και όταν η πρόσληψη ή η αλλαγή ωραρίου προγραμματίζεται για την επόμενη ημέρα Πέμπτη, με ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή τροποποίησης ωραρίου π.χ. τις 06:00, οι συγκεκριμένες αλλαγές πρέπει να καταχωρηθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είτε μετά τις 21.00 της Τετάρτης ή πριν τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης.

Θα πρέπει δηλαδή οι λογιστές ή τα λογιστικά γραφεία να βρίσκονται στην εργασία τους «τα μαύρα μεσάνυχτα»  προκειμένου να μην υποπέσουν άθελα και χωρίς υπαιτιότητα τους οι εργοδότες σε κάποια παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές, από το πλήθος εκείνων που είναι πιθανόν να προκύψουν και όλες απαιτείται να διεκπεραιωθούν κατά τις ώρες στις οποίες αυτές καθίστανται αναγκαίες και φυσικά κατά τις ώρες τις οποίες το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προγραμματισμένα τίθεται εκτός λειτουργίας για λόγους τακτικής συντήρησης.

Έτσι παρότι η συγκεκριμένη διακοπή είναι προγραμματισμένη, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι την συγκεκριμένη ημέρα της διακοπής, καθώς και τις πρωινές ώρες της επομένης, είναι δυνατόν να ανακύψουν ανάγκες πρόσθετης εργασίας.

Τα προβλήματα που ανακύπτουν από την συγκεκριμένη απόφαση είναι πολύ σοβαρά γιατί εκτός από τα πρόστιμα της εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων[i], θα προκύψουν πρόστιμα δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (10.550€) για ανασφάλιστη εργασία αλλά και γιατί τα λογιστικά γραφεία πρέπει να εργάζονται μεταμεσονύκτιες ή τις πρώτες πρωινές ώρες για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του νόμου (αναγγελία πρόσληψης πριν την εργασία κλπ.)

Ζητάμε άμεσα να ζητηθεί από το Υπουργείο, να μας υποδείξει τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να λειτουργούν οι εργοδότες – επιχειρήσεις, αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να κινούνται στα πλαίσια που θέτουν οι εργατικοί νόμοι, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη μας και οι σύνδεσμοι των επαγγελματιών που πλήττονται από την παραπάνω απόφαση.

Προτείνουμε τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης:

α) να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη προγραμματισμένη διακοπή στις περιπτώσεις της παραγράφου (ζ) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. 28153/126/28-08-2013 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)[ii]

β) να δίνεται το αυτονόητο δικαίωμα στους εργοδότες την ώρα που θα προκύψει ανάγκη απασχόλησης ή τροποποίησης ωραρίου να ενημερώνουν με Φαξ ή με e-mail τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ και να λαμβάνουν γενικό πρωτόκολλο όπως ίσχυε και πριν καθιερωθεί το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Γενικότερα και επειδή το δυσλειτουργικό πρόγραμμα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχει επιφέρει μέγιστη ηλεκτρονική γραφειοκρατία με τα δύσχρηστα ηλεκτρονικά έντυπα, τις νέες υπηρεσίες, τους πολλούς κωδικούς κλπ. Ζητάμε την απλοποίηση τους συστήματος (να εφαρμοστεί η θέση του υπουργού, ότι οι προσλήψεις γίνονται με ένα απλό SMS.)

Παρακαλούμε την ΠΟΦΕΕ να επιληφθεί του μεγάλου αυτού θέματος και να καλύψει αποτελεσματικά με κάθε πρόσφορο μέσο ακόμη και νομικά τους συναδέλφους που μπορεί να εμπλακούν στην ηλεκτρονική γραφειοκρατία.

Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και των λογιστών, που δημιουργούνται από την φύση του κάθε επαγγέλματος τους, δεν μπορεί να εξαρτώνται από το πότε έχει προγραμματιστεί η τακτική συντήρηση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΥΓ: Αφού ολοκληρώθηκε η σύνταξη της επιστολής λάβαμε:

1) ένα κόμβο στο ίντερνετ που προσφέρει 24 ώρες την ημέρα 365 ημέρες το χρόνο, αυτοματοποιημένο σύστημα Άμεσης πρόσληψης προσωπικού έναντι αδρής αμοιβής.

2) Πρόβλημα και με τις ετήσιες καταστάσεις προσωπικού αφού η σύνδεση τους με την ΓΓΠΣ εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις των στοιχείων (όνομα, επώνυμο, αριθμοί μητρώου, ΑΜΚΑ κλπ.) ανάμεσα στην Γ.Γ και το ΙΚΑ.

 

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

ο Οικονομ. Επόπτης

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

Πατέλης Νικόλαος

Σιδερίδης Αστέριος

Δόβελος Ιωάννης

 

εκ του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας

Πρόεδρος
Ν. Μάμαλος

Αντιπρόεδρος
Β. Παπαγεωργίου

Γραμματέας
Χ. Βρανίκα

Ταμίας
Φ. Κορφιάτης

Μέλος
Ν. Μεταλληνός

Σ. Κοσκινάς

Δ. Λαβράνος


[i] Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του αρ. 2 της παρούσης.

[ii] Κατ’ απόκλιση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου (στ), όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ - ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες τους, οι οποίες καθορίζουν, κατά περίπτωση, προθεσμίες υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσης, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορισθείσα προθεσμία της ανωτέρω υποβολής.


 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.