Μετά από συνεννόηση της ΠΟΦΕΕ με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθά εστάλη η παρακάτω επιστολή σχετικά με το ΟΠΣ ΣΕΠΕ:

 

33992 page 001

 

33992 page 002

33992 page 003

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr