Προς τον

Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κο Πιτσιλή Γεώργιο

Κοινοποίηση προς την:

Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου Κατερίνα

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 076

Θέμα: «Προτάσεις για προθεσμίες για το φορολογικό έτος 2016»

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη διαφοροποίησης των νομοθετημένων ημερομηνιών λήξης των βασικών φορολογικών δηλώσεων και με στόχο τον καλύτερο χρονικό προγραμματισμό ενόψει του κλεισίματος του έτους καθώς και την δημοσιονομική ανάγκη της χώρας για μη εκτροχιασμό των δημοσίων εσόδων του 2017 βάσει των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του Φορολογικού Έτους 2016, προτείνει σαν ρεαλιστικές καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των παρακάτω δηλώσεων τις εξής:

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βεβαιώσεων από κάθε πηγή: 15/3/2017
  • Λήξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων Νομικών Προσώπων: 30/6/2017 (όπως ισχύει ήδη)
  • Λήξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φυσικών Προσώπων: 15/7/2017

Όσον αφορά την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής ΜΥΦ, πρέπει άμεσα να συζητηθεί νέα διαδικασία τρόπου υποβολής, ορίου υποβολής και καταληκτικών ημερομηνιών εκ του μηδενός.

Η Ομοσπονδία μας κρίνει ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι εφικτό μόνον με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων να ξεκινήσει την λειτουργία του το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017.
  • Οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση γίνει ως προς το φορολογητέο εισόδημα και οι αναγκαίες εγκύκλιοι οι αποφάσεις σχετικά με τις δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, και έκδοση εγκυκλίων ή αποφάσεων να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων.
  • Ο Δημόσιος Τομέας, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, και λοιποί υπόχρεοι, να έχουν στείλει όλα τα απαραίτητα μηχανογραφικά αρχεία (βεβαιώσεις κλπ) για να λειτουργήσει εξ’ αρχής σωστά το σύστημα.
  • Θα πρέπει από τώρα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να αποτραπούν οι δυσλειτουργίες που παρουσίασε το σύστημα τα προηγούμενα έτη (η υπερφόρτωση του συστήματος, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε λόγω των πολλών λανθασμένων επανυποβολών μηχανογραφικών αρχείων από τους παραπάνω υπόχρεους, κλπ.)

Τέλος, σε περίπτωση κατάθεσης νέου νομοσχεδίου, όπως συζητείται, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θα υποβάλει άμεσα ορισμένες αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις για βελτίωση ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη βεβαίωση και εισπραξιμότητα των Δημοσίων Εσόδων.

 

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.