Εκτύπωση

Προς τον

Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κο Πιτσιλή Γεώργιο

Κοινοποίηση προς την:

Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου Κατερίνα

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 076

Θέμα: «Προτάσεις για προθεσμίες για το φορολογικό έτος 2016»

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη διαφοροποίησης των νομοθετημένων ημερομηνιών λήξης των βασικών φορολογικών δηλώσεων και με στόχο τον καλύτερο χρονικό προγραμματισμό ενόψει του κλεισίματος του έτους καθώς και την δημοσιονομική ανάγκη της χώρας για μη εκτροχιασμό των δημοσίων εσόδων του 2017 βάσει των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του Φορολογικού Έτους 2016, προτείνει σαν ρεαλιστικές καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των παρακάτω δηλώσεων τις εξής:

Όσον αφορά την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής ΜΥΦ, πρέπει άμεσα να συζητηθεί νέα διαδικασία τρόπου υποβολής, ορίου υποβολής και καταληκτικών ημερομηνιών εκ του μηδενός.

Η Ομοσπονδία μας κρίνει ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι εφικτό μόνον με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τέλος, σε περίπτωση κατάθεσης νέου νομοσχεδίου, όπως συζητείται, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θα υποβάλει άμεσα ορισμένες αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις για βελτίωση ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη βεβαίωση και εισπραξιμότητα των Δημοσίων Εσόδων.

 

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης