Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ν.Αχαΐας - Σεμινάριο στις 19/12/2016 με θέμα: Φορολογία αγροτών ειδικού και κανονικού καθεστώτος και όσων έχουν αγροτικά εισοδήματα.

elfee axaias seminario 19 12 2016

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr