Εκτύπωση

 

 Προς

Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

κ. Παπαδημητρίου Δημήτριο

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου  079

Θέμα: «Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής και των ηλεκτρονικών φακέλων επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Ν.4399/2016»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής και των ηλεκτρονικών φακέλων επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Ν.4399/2016 (προκήρυξη 108645/2016), λήγει στις 23/1/2017 και 30/1/2017 αντίστοιχα.

Επειδή για την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων απαιτούνται τεχνοοικονομικές μελέτες και εργασίες οι οποίες λόγω και των καιρικών συνθηκών είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν για λόγους συντονισμού των εμπλεκόμενων μερών, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προτείνει την μετακίνηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων κατά ένα μήνα από τις ημερομηνίες που ισχύουν σήμερα.

 

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης

 

 

 

Προς

Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

κ. Παπαδημητρίου Δημήτριο

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου079

Θέμα: «Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής και των ηλεκτρονικών φακέλων επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Ν.4399/2016»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής και των ηλεκτρονικών φακέλων επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Ν.4399/2016 (προκήρυξη 108645/2016), λήγει στις 23/1/2017 και 30/1/2017 αντίστοιχα.

Επειδή για την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων απαιτούνται τεχνοοικονομικές μελέτες και εργασίες οι οποίες λόγω και των καιρικών συνθηκών είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν για λόγους συντονισμού των εμπλεκόμενων μερών, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προτείνει την μετακίνηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων κατά ένα μήνα από τις ημερομηνίες που ισχύουν σήμερα.