Προς την

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κα Αχτσιόγλου Έφη

Κοινοποίηση:

Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κα Φωτίου Θεανώ

Γεν.Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κο Νεφελούδη Ανδρέα

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 080

Θέμα: Μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11

Κα Υπουργέ,

Με το έντυπο Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών». Το σύστημα για την υποβολή ανοίγει για ένα μήνα κάθε χρόνο από 1η Ιανουαρίου και παραμένει ανοιχτό μέχρι 31 Ιανουαρίου.

Όμως, φέτος, λόγω υποχρεωτικής δήλωσης των στοιχείων του εργοδότη (περιφέρεια, δημοτικό διαμέρισμα, ΚΑΔ, email) που μέχρι πέρυσι δεν ήταν υποχρεωτικά και επίσης με την νέα λειτουργία του συστήματος που στο παραμικρό λάθος δεν προχωράει η υποβολή, δημιουργούνται καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι η προθεσμία υποβολής του παραπάνω εντύπου θα πρέπει να μεταφερθεί στις 31/3/2017.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr