Προς

τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Κοινοποίηση:

την Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου Κατερίνα

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 087

Θέμα: «Επικαιροποίηση προτάσεων για προθεσμίες για το φορολογικό έτος 2016»

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. επανέρχεται στο θέμα των προτάσεων που απέστειλε με επιστολή της στις 28 Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την ανάγκη διαφοροποίησης των νομοθετημένων ημερομηνιών λήξης των βασικών φορολογικών δηλώσεων, με στόχο τον καλύτερο χρονικό προγραμματισμό των υποχρεώσεων των συναδέλφων Λογιστών-Φοροτεχνικών καθώς και την δημοσιονομική ανάγκη της χώρας για μη εκτροχιασμό των δημοσίων εσόδων του 2017 βάσει των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του Φορολογικού Έτους 2016.

Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε σαν ρεαλιστικές καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των παρακάτω δηλώσεων τις εξής:

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βεβαιώσεων από κάθε πηγή: 15/3/2017
  • Λήξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων Νομικών Προσώπων: 30/6/2017 (όπως ισχύει ήδη)
  • Λήξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φυσικών Προσώπων: 15/7/2017

Όσον αφορά την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής ΜΥΦ, πρέπει να συζητηθεί μια νέα διαδικασία τρόπου υποβολής, ορίου υποβολής και καταληκτικών ημερομηνιών εκ του μηδενός για το έτος 2017. Για τις ΜΥΦ του 2016 οι οποίες υποβάλλονται όλα τα τρίμηνα μαζί μέχρι 28/2/2017, η ημερομηνία αυτή πρέπει να μεταφερθεί στις 31/3/2017 και οι διορθώσεις μέχρι 15/6/2017.

Η Ομοσπονδία μας κρίνει ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι εφικτό μόνον με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων να ξεκινήσει την λειτουργία του το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017.
  • Οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση γίνει ως προς το φορολογητέο εισόδημα και οι αναγκαίες εγκύκλιοι οι αποφάσεις σχετικά με τις δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, η έκδοση εγκυκλίων ή αποφάσεων, όπως και ο σχεδιασμός εντύπων, να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων.
  • Ο Δημόσιος Τομέας, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, και λοιποί υπόχρεοι, να έχουν στείλει όλα τα απαραίτητα μηχανογραφικά αρχεία (βεβαιώσεις κλπ) για να λειτουργήσει εξ’ αρχής σωστά το σύστημα.
  • Τέλος, με την έναρξη της υποβολής θα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να αποτραπούν οι δυσλειτουργίες που παρουσίασε το σύστημα τα προηγούμενα έτη (η υπερφόρτωση του συστήματος, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε λόγω των πολλών λανθασμένων επανυποβολών μηχανογραφικών αρχείων από τους παραπάνω υπόχρεους, κλπ.)

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.