pofee epist

Παρακάτω παρουσιάζονται τα θέματα και οι προτάσεις που συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο στις 17 Φεβρουαρίου 2017:

 • Η πιστοποίηση πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα χωρίς διαδικασία εξετάσεων από τους ήδη ασκούντες ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίς εξαιρέσεις σύμφωνα με τον Ν.3842/2010 που παραμένει σε ισχύ. 
 • Είναι απαραίτητη η άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, Λογιστικών γραφείων και φορολογικών αρχών. Μπορεί να γίνει άμεσα  με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε στους Συμβολαιογράφους και τους Εκτελωνιστές. Θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους των γραφείων μας. Η πρόταση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από το 2004 για ηλεκτρονική υπογραφή μέσω των παρόχων που δραστηριοποιούνται ακόμα και σήμερα εξακολουθεί και είναι επίκαιρη. 
 • Προτάσεις για καταληκτικές ημερομηνίες δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2016:

-        Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βεβαιώσεων από κάθε πηγή: 15/3/2017

-        Λήξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων Νομικών Προσώπων: 30/6/2017 (όπως ισχύει ήδη)

-        Λήξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φυσικών Προσώπων: 15/7/2017

 • Όσον αφορά την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής ΜΥΦ, πρέπει να συζητηθεί μια νέα διαδικασία τρόπου υποβολής, ορίου υποβολής και καταληκτικών ημερομηνιών εκ του μηδενός για το έτος 2017. Για τις ΜΥΦ του 2016 οι οποίες υποβάλλονται όλα τα τρίμηνα μαζί μέχρι 28/2/2017, η ημερομηνία αυτή πρέπει να μεταφερθεί στις 31/3/2017 ή στις 23/4/2016 και οι διορθώσεις μέχρι 15/6/2017. 
 • Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αλλά και των καταστάσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, ενώ έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αρχική, να ισχύσει ότι και για το ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους (να μην υπάρχει πρόστιμο εάν έχει γίνει εμπρόθεσμη αρχική). Οπωσδήποτε χρειάζεται νομοθετική διόρθωση προς το ευνοϊκότερο των προστίμων έτσι όπως ισχύουν σήμερα. 
 • Ότι αφορά το νέο ασφαλιστικό προσχέδιο, η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις μορφές οντοτήτων από το φορολογητέο εισόδημα να γίνεται, σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής από οντότητα της επιλογής του φορολογούμενου. Προσοχή μεγάλη πρέπει να δοθεί όσο αφορά τις παροχές σε είδος που αναφέρονται σαν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και τον τρόπο που θα συμπεριφερθούν αυτά στις ασφαλιστικές εισφορές, διότι όταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση δεν λειτουργούν τα όρια υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών τόσο τα κατώτερα όσο και τα ανώτερα.
 • Αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των αγροτικών ενισχύσεων-επιδοτήσεων ώστε να φορολογούνται στο έτος είσπραξης και όχι αναφοράς, ή εναλλακτικά για να μην αδικηθεί κάποιος ο οποίος σε μια χρονιά θα εισπράξει πολλών ετών επιδοτήσεις και για να αποφευχθεί ο τεράστιος όγκος τροποιητικών δηλώσεων που πολλές φορές δεν έχουν ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οι επιδοτήσεις οι οποίες εισπράττονται μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να επιβαρύνουν δυνητικά την επόμενη χρονιά. 
 • Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην χάνονται οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων αν δεν ρυθμιστούν πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες οι νέες οφειλές, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και γίνεται μέσω των ΔΟΥ με κατάθεση αίτησης. 
 • Έγκριση της δυνατότητας για καθορισμό ύπαρξης επαγγελματικού λογαριασμού για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χρήση πληρωμών πελατών μας (σαν Λογιστικά Γραφεία) ο οποίος θα γνωστοποιείται και στο Μητρώο και οι κινήσεις του δεν θα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου εάν φυσικά οι χρεώσεις ισούνται με τις πιστώσεις για πληρωμές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επίσης να υπάρξει μέριμνα και οδηγία προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς – για την ιδιαιτερότητά μας αυτή - για τους ελέγχους αυτού του είδους σε Συναδέλφους. Δηλαδή, στις περιπτώσεις που στους λογαριασμούς συνάδελφων που έχουν κινηθεί μεγάλα ποσά τα οποία αποτελούν πληρωμές ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών υποχρεώσεων πελατών των Λογιστών Φοροτεχνικών. 
 • Απαραίτητη ενέργεια που αφορά τον κυκεώνα των παραγραφών είναι να υπάρξει ενημερωτικό σημείωμα από την Α.Α.Δ.Ε. για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή. 
 • Το θέμα που προέκυψε σε πολλές ΔΟΥ σχετικά την ΠΟΛ.1048/11.02.2014 και με αποφάσεις επιβολής προστίμων παρακρατούμενων φόρων και της νεότερης ΔΕΑΦ Β' 1110696 ΕΞ 2016/ 18.7.2016, όπου δόθηκαν άλλες οδηγίες από αυτές που αναφέρονται στην απόφαση της ΠΟΛ.1048/11.02.2014, όσον αφορά την διαδικασία και τις ημερομηνίες παρακράτησης και απόδοσης των φόρων. 
 • Ενεργοποίηση της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης για απλούστευση των διαδικασιών των φακέλων τεκμηρίωσης των ενδοοµιλικών συναλλαγών από οντότητες με απλογραφικά βιβλία.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr