Ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων Ν. Γρεβενών

 

(Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Γ.)

 

Μέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελλάδος (Π.Ο.Φ.Ε.Ε)

 

 

διοργανώνει ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ µε θέµα:

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΝ

 

(ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ», ΤΟΥ «ΕΙΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΤΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΗΛΝΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ)

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΝ

 

 

Χώρος διεξαγωγής:      Αίθουσα του ιοικητηρίου, (Πρώην Νοµαρχία Γρεβενών)

 

Χρόνος διεξαγωγής:     Κυριακή           19 Μαρτίου 2017         10:00 15:00

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:         Γιώργος Παπαδηµητρίου

 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

    Προσδιορισµός ένταξης ή όχι στο κανονικό καθεστώς.

 

    Χρόνος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

 

    Συντελεστές ΦΠΑ γεωργικών προϊόντων & υπηρεσιών

 

    Ποιοι θεωρούνται κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.

 

    Αντιµετώπιση των γεωργών στη φορολογία εισοδήµατος.

 

    Η έννοια της µεταποίησης στη φορολογία εισοδήµατος

 

    Τι δεν είναι γεωργικό εισόδηµα.

 

    Φ.Π.Α.: Υποχρεώσεις αγροτών του κανονικού καθεστώτος.

 

    Φ.Π.Α.: Επιστροφή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

 

    Μητρώο παγίων

 

    Απογραφή

 

    Αυτοτιµολόγηση

 

    Ιδιοχρησιµοποίηση αγροτικών ακινήτων αγροτεµαχίων.

 

    Τιµολόγια άνω των 500,00 -Τρόποι εξόφλησης.

 

    Αγροτικά φωτοβολταϊκά.

 

    Τέλος επιτηδεύµατος αγροτικών φωτοβολταϊκών.

 

    Επιδοτήσεις και φορολογία

 

    Τι ισχύει από 01.01.17 φορολογικά & ασφαλιστικά

 

    Συνταξιούχοι δηµόσιοι υπάλληλοι που αποκτούν αγροτικό εισόδηµα

 

    Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργόσηµα.

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ25,00 ά/τοµο.

 

 

 

Για να δηλώσετε συµµετοχή

 

τηλέφωνα 6941665058-.6973047221.

 

Ήστοemail: stavroulakaralioliou@yahoo.gr

 

 

 

 

 

 

Με εκτίµηση, Tο .Σ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                    Κωνσταντίνος Κιούρκας

 

Ο Αντιπρόεδρος            Μαρία Νίκου

 

Ο Γ. Γραµµατέας            Σταυρούλα Καραλιόλιου

 

Η Ταµίας                         Σοφία Μαντζούκη

 

Το Μέλος                         Σοφία Φασούλα

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr