Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών

Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας, σε συνεργασία με την εταιρεία UNION PROGRAMMING GROUP, διοργανώνει την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 16:00 – 21:00 στο Ξενοδοχείο Elite City Resort (Ναυαρίνου 2, Καλαμάτα) σεμινάριο με θέμα:

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ από 1.1.2017 του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 4387/2016»

«ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΟΥ»

«ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

«ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ»

«ΑΓΡΟΤΕΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

Σύμβουλος Εργασιακών & Φορολογικών

Σκοπός

 • Να ενημερωθούν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους για το νέο πλαίσιο Κοινωνικής ασφάλισης κυρίως θεμάτων εισφορών που διαχειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού και οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας.
 • Να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις επί των εισφορών και γενικών θεμάτων του Ν.4387/2016 της 12.5.2016

Θέματα που θα αναπτυχθούν:

Ι. Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ με Ν. 4387/2016     

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 • ΜΙΣΘΩΤΟΙ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τ. ΝΑΤ κλπ)
 • Κατηγορίες απασχολουμένων που ασφαλίζονται ως μισθωτοί με το σύστημα της ΑΠΔ (Εγκύκλιοι Υπουργείου & ΕΦΚΑ)
 • ΕΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • Επέκταση συστήματος ΑΠΔ
 • ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ & 2 «ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ» (ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
 • ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΟΑΕΕ) – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΕΤΑΑ: τέως ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΝ, ΤΠΔ κλπ)
 • ΑΓΡΟΤΕΣ (ΟΓΑ)
 • Πως εφαρμόζονται κατώτατα και ανώτατα όρια μετά την ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.
 • ΜΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (όλες οι νομικές μορφές με παραδείγματα)
 • Τι γίνεται σε περίπτωση διαφοράς εισοδήματος φορολογικού ελέγχου.

Β. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ       

 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ και ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ

-  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,

-  ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ),

-  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΑΕ, ΕΠΕ), ΙΚΕ κ.ά.

-  ειδικές περιπτώσεις

ΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016

 • Απασχόληση συνταξιούχων
 • Παράλληλη Απασχόληση (ασφάλιση)
 • Πολλαπλή απασχόληση (ασφάλιση)
 • Νέο σύστημα είσπραξης εισφορών
 • Ενιαίο Μητρώο Εισφορών & φόρου εισοδήματος
 • Τεκμαρτές εισφορές ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ
 • Πόροι του ασφαλιστικού συστήματος
 • Καταβολή μισθοδοσίας με ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής
 • Λοιπά τρέχοντα θέματα με ΥΑ ή ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ εφαρμογής

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 20,00 €

Το κόστος συμμετοχής για τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Συλλόγου είναι 5,00 €

Με Εκτίμηση,                                                                          

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Μεσσηνίας

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr