Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών

Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας θα πραγματοποιήσει σεμινάριο  με θέμα:

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε.» στις 4 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00 στο Elite City Resort (Ναυαρίνου 2).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Λογιστής - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

Α. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου 2016

 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Προσδιορισμός των φορολογητέων αποτελεσμάτων και του φόρου εισοδήματος
 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης

ü  Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

ü  Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αναστρέφονται οι διαφορές αυτές.

ü  Τρόποι παρακολούθησης διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης

 • Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση τεκμαρτών εσόδων και εξόδων (ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων)
 • Λοιπά πρακτικά θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π.σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.

Β. Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που ισχύουν το φορολογικό έτος 2016

 • Νέα κλίμακα φορολογίας του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Μείωση φόρου (έμμεσο αφορολόγητο) ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα
 • Νέα κλίμακα φορολογίας του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Αγροτικό εισόδημα. Κατάργηση αναλογικού συντελεστή – Φορολογία του αγροτικού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται η μείωση φόρου στους αγρότες. Ποια εισοδήματα υπάγονται στη φορολογία εισοδήματος. Ποια εισοδήματα επιβαρύνονται
 • Νέα κλίμακα φορολογίας του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία
 • Ενσωμάτωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών προσώπων στον Κ.Φ.Ε.
 • Παροχές σε είδος (από παραχώρηση αυτοκινήτου)
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με διπλογραφικά βιβλία
 • Θέματα που αφορούν τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες
 • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

Το κόστος συμμετοχής είναι 20,00 €. Για τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Συλλόγου είναι 5,00 €.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr