pofee epist

  

Αθήνα, 12 Μαΐου 2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συνάντηση εκπροσώπων Π.Ο.Φ.Ε.Ε. – Ε.Φ.Ε.Ε.Α. με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλο και με Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Φορείς

Τις τεράστιες δυσκολίες και επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί και το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, παρουσίασαν χθες στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσο Πετρόπουλο, εκπρόσωποι των Διοικήσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.).

Την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εκπροσώπησαν ο Α Αντιπρόεδρος Μουζάκης Αντώνιος και ο Γ. Γραμματέας Σταυρουλάκης Κων/νος και την Ε.Φ.Ε.Ε.Α. ο Πρόεδρος Τσαμόπουλος Δημήτριος ,η Α αντιπρόεδρος Μανωλοπούλου Μαρία και o Γενικός Γραμματέας Κος Κουβαρης Νικόλαος.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. από κοινού ζήτησαν να μην ισχύσουν οι διαφαινόμενες νέες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό, σύμφωνα με τις οποίες από το 2018 οι ασφαλιστικές εισφορές αντί να υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών ή των επιτηδευματιών, θα υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος προσαυξημένου κατά το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν την προηγούμενη χρονιά.

Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε επιπλέον επιβαρύνσεις τους χαμηλά αμειβόμενους ασφαλισμένους, και επίσης θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο για όσους έχουν υψηλότερα εισοδήματα.

Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ το νέο ποσοστό που προκύπτει είναι 26,95% επί του 26,95% ήδη υπάρχοντος ποσοστού του ΕΦΚΑ καταλήγει, περίπου, σε πρόσθετη επιβάρυνση 7,26% που σημαίνει συνολικά 34,21% ή αύξηση 26,94% των εισφορών.

Παράλληλα στον Υπουργό τέθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα ζητήματα:

  •  Η μεγάλη ανάγκη να υπάρξουν συνολικές οδηγίες και να ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα με τα μερίσματα ΑΕ, ΕΠΕ, οι αμοιβές διαχείρισης ΟΕ-ΕΕ και ΙΚΕ.
  •  Το θέμα της ασφάλισης των αμοιβών μελών ΔΣ και εάν περιλαμβάνει και τις αμοιβές διαχειριστών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ.
  •  Το ανώτατο πλαφόν ασφάλισης από μισθωτή εργασία και αυτοαπασχόληση και κατά πόσο η εξακρίβωση του θα γίνεται κατ’ εκτίμηση του ασφαλισμένου ή θα προκύπτει από επεξεργασία του ΕΦΚΑ, επομένως θα υπάρχει πρώτα πληρωμή του και μετά συμψηφισμοί των επιπλέον καταβολών.
  •  Η ασφάλιση των συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν μια μικρή αγροτική παραγωγή για ίδια κατανάλωση. Ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης, τώρα ενδεχομένως θα κληθούν να ασφαλιστούν και την ίδια στιγμή κινδυνεύουν και με μείωση της σύνταξης τους.
  •  Η ανάγκη επανεξέτασης του ανώτατου ορίου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ να δίνεται και η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης σε περίπτωση μείωσης του ανώτατου ορίου.
  •  Η ανάγκη διαφορετικής μεταχείρισης των περιπτώσεων νέων ενάρξεων από την αρχή του χρόνου, που δεν έχει γίνει ακόμη επεξεργασία των στοιχείων τους, με αποτέλεσμα όταν αυτά οριστικοποιηθούν να προκύπτουν προσαυξήσεις.
  •  Για τους περιστασιακά εργαζόμενους εντός ή εκτός της έδρας του εργοδότη, οι οποίοι αμείβονται με Απόδειξη Δαπάνης (Τίτλος Κτήσης) να υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης με εργόσημο. Στην περίπτωση που η περιστασιακή ως άνω απασχόληση παρέχεται σε ημέρα Κυριακή να μην έχει εφαρμογή το Β.Δ. 748/66.
  •  Η δημιουργία μίας ομάδας εργασίας με τον κλάδο ώστε να γίνεται άμεση επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.

Στο φλέγον θέμα της επιβάρυνσης των ασφαλιστικών εισφορών ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η σχετική διάταξη θα προταθεί προς ψήφιση, για δε τα υπόλοιπα θέματα υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση, ενώ ο κ. Πετρόπουλος συμφώνησε στην πρόταση για την δημιουργία μίας ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Για το θέμα της ασφάλισης διαχειριστών ΕΠΕ, και ΙΚΕ ο Υφυπουργός ανέφερε ότι:

  •  Στα μερίσματα των ΙΚΕ, με εξαίρεση την μονοπρόσωπη, δεν θεωρούνται ασφαλιστέο εισόδημα.
  •  Στις αμοιβές των διαχειριστών ΕΠΕ επίσης δεν θα επιβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σε αντίθεση με τα μερίσματα αυτών.

Επίσης, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι για το θέμα των συνταξιούχων με αγροτικό εισόδημα, πλην ΟΓΑ, εξετάζεται όσοι ήταν ήδη συνταξιούχοι μέχρι την ημερομηνία ισχύος του νόμου και αποκτούν αγροτικό εισόδημα να μην έχουν καμία περικοπή στην σύνταξη τους όπως συμβαίνει με τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ, μέχρι 31/12/2024, με την προϋπόθεση όμως ότι όλοι θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για το αγροτικό εισόδημα αυτό.

Για τα μερίσματα των μετόχων ΑΕ με πάνω από 3% συμμετοχής στο κεφάλαιο, όταν είναι και μέλη ΔΣ, ανέφερε ότι θα αποτελούν ασφαλιστέο εισόδημα.

Για όλα αυτά ανέφερε, μετρά και από αίτηση μας, ότι θα υπάρξουν σύντομα οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και εγκύκλιοι από την πλευρά του υπουργείου.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δήλωσε ότι η νομοθέτηση νέων αλλαγών και επιβαρύνσεων στο ασφαλιστικό εξανεμίζει τις όποιες προσπάθειες για ελάφρυνση των λογιστών-φοροτεχνικών και του επιχειρηματικού κόσμου από την πλευρά των ασφαλιστικών και φορολογικών συντελεστών.

Εκτός από την συνάντηση με τον κ. Πετρόπουλο, εκπρόσωποι της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Αβραάμ Πανίδης και ο Οικονομικός επόπτης κ. Γρηγορίου Θωμάς συμμετείχαν στη συνάντηση για τον συντονισμό των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων κατά των νέων ρυθμίσεων για το ασφαλιστικό, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινήσεων και κινητοποιήσεων του συνόλου σχεδόν των επιστημονικών, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών φορέων εν όψει της ψήφισης από τη Βουλή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο νέο Μνημόνιο και ενάντια στα νέα σχέδια της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.

Πάρθηκε απόφαση να συμμετέχουμε στην γενική απεργία της Τετάρτης 17/5/2017 και θα ακολουθήσει ενιαίο δελτίο τύπου που θα εκφράζει όλους όσους παρευρίσκοντο.

Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να συμμετέχει και να είναι παρών σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για να μπορέσει ο κλάδος μας και κατ’ επέκταση η χώρα μας να ανταπεξέλθει τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνάει.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.