Προς

την Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου Αικατερίνη

τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή Γεώργιο

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2017

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 108

 

Θέμα: Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.

 

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. γνωρίζοντας τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, από την αρχή είχε προτείνει ως καταληκτική ημερομηνία για τα Φυσικά Πρόσωπα την 15/7 και για τις Νομικές Οντότητες την 30/6, όπως και πολύ σωστά ορίστηκε, αλλά μόνο για τις Νομικές Οντότητες.

Όμως τα θέματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, όπως ενδεικτικά με τους κωδικούς 037 και 021 που αφορούν την εκκαθάριση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, και άλλα θέματα ενημέρωσης στοιχείων του Ε1 καθώς και το γεγονός ότι το Έντυπο Ν δεν έχει εναρμονιστεί με τις νέες αλλαγές του εντύπου και της απεικόνισης του νέου τρόπου υπολογισμού των δόσεων, δεν έχουν επιτρέψει μέχρι τώρα την ομαλή διεξαγωγή της υποβολής τόσο των Φυσικών Προσώπων όσο και των Νομικών Οντοτήτων.

Για τον σκοπό αυτό, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., - δεδομένου ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος (ημερομηνία πληρωμής πρώτης δόσης: 31/7) - θεωρεί ότι πρέπει να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία των Φορολογικών Δηλώσεων των Φυσικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων στις 26 Ιουλίου 2017.

Τέλος, όσον αφορά σε προηγούμενο αίτημα της Ομοσπονδίας μας σχετικά με την παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του N. 4446/2016, θεωρούμε ότι μια τέτοια παράταση είναι δημοσιονομικά επιβεβλημένη.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.