Σύμφωνα πληροφορίες της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., οι διατάξεις του Ν. 4446/2016 που αναφέρονται στα αδήλωτα εισοδήματα, θα παραταθούν μέχρι 30/9/2017.

Αναμένεται η σχετική τροπολογία.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr