Εκτύπωση

 

Προς

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Κοινοποίηση:

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή Γεώργιο

 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017

Αρ. Πρωτ. Εξερχ. 110

 

Θέμα: Ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικού στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).


Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί αυτούσιο το αίτημα του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Ν.Κέρκυρας, με το οποίο ζητείται η μεταφορά της ημερομηνίας υποβολής εκκαθαριστικού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.:

Κατ’ απαίτηση της E.E.T.A.A. A.E τίθεται η 9/6 ως αποκλειστική προθεσμία, να προσκομίσουν την τελευταία ΠΔΠΦ (Εκκαθαριστικό), οι ωφελούμενοι της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»., για το οποίο εκκαθαριστικό η Ανεξ. Αρχή Δημοσιών Εσόδων έχει ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία την 30/06/2017 και για ορισμένους φορολογούμενους την 15/7.

Ο Σ.Ε.Λ.ΚΕ συμπαρατάττεται με τις ενώσεις (Σύρου – Τήνου και Αθηνών) που διαμαρτύρονται για την απαίτηση της ανώνυμης εταιρείας της τοπικής αυτοδιοίκησης και ζητάει αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας.

Το γεγονός ότι πέρσι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ήταν η 29.7.2016, που σχεδόν συνέπιπτε με την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων, είχε ως αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν προβλήματα.

Φέτος η απαίτηση να υποβληθούν σχεδόν δύο (2) μήνες νωρίτερα και 21 ημέρες πριν την ολοκλήρωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ήδη έχει δημιουργήσει προβλήματα στον προγραμματισμό των Λογιστικών γραφείων και στους δικαιούχους της ωφέλειας.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες που κάθε φορά τίθενται έχουν τις εξής παραμέτρους και προϋποθέσεις.

  1. Πρέπει να ολοκληρωθεί μια σειρά διαδικασιών (έλεγχος – απογραφή – αποσβέσεις κλπ.) ώστε να εξαχθεί το λογιστικό αποτέλεσμα και να υπολογισθεί ο φόρος.
  2. Να είναι έτοιμος ο μηχανισμός υποβολής των δηλώσεων (παρακρατούμενοι φόροι, τόκοι, οικονομικές ενισχύσεις κλπ.), ώστε να μπορεί να δεχθεί το πλήθος των 6 εκ. δηλώσεων.
  3. Της πραγματικής κατάστασης των φορέων αυτής της διαδικασίας (Λογιστές – Φορολογική Διοίκηση) να ενσωματώσουν τις αλλεπάλληλες αλλαγές των φορολογικών νόμων και της τεχνολογίας.

Επομένως η κάθε καταληκτική ημερομηνία έχει σχέση με την οικονομική πρακτική, τις δυνατότητες των φορέων για την ολοκλήρωσης της και στο ότι το ‘’Εκκαθαριστικό’’ είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση.

Λύσεις υπάρχουν, αρκεί η Διοίκηση στο σύνολο της να ενδιαφέρεται για τους επαγγελματίες που αγωνιούν για την καθημερινή επιβίωση, όπως η μετάθεση του χρόνου προσκόμισης του δικαιολογητικού, η χρήση υπεύθυνης δήλωσης, ή άλλη λύση.

Ολοκληρώνοντας ζητάμε από το Δ.Σ της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. να προωθήσει το αίτημα για εναρμόνιση, από την εταιρεία των Δήμων, της ημερομηνίας προσκόμισης του Εκκαθαριστικού σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ολοκλήρωση υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και παράλληλα να αιτηθεί προς την ΑΑΔΕ την απαγόρευση από οιονδήποτε φορέα να απαιτεί προσκόμιση δικαιολογητικών πριν την ημερομηνία για την οποία η ίδια έχει ορίσει ως καταληκτική ημερομηνία.

Γενικότερα και επειδή και άλλοι οργανισμοί ζητάνε οικονομικά στοιχεία χωρίς να έχει παρέλθει η ημερομηνία που ορίζει ο νόμος για την ύπαρξη τους ζητάμε από την Ομοσπονδία να εξετάσει το ζήτημα με τον προσήκοντα τρόπο και να αναζητήσει λύσεις ώστε να μην απειλούνται οι συνάδελφοι με πρόστιμα, δυσφήμιση και αποζημιώσεις.

 ‘’Ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα’’.

Με εκτίμηση,

Για τον Σ.Ε.Λ.ΚΕ
o Πρόεδρος του Δ.Σ.                         η Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Ασκ. Μάμαλος               Χριστίνα Κ. Βρανίκα

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

Πατέλης Νικόλαος

Σιδερίδης Αστέριος

Δόβελος Ιωάννης