ΠΡΟΣ:

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α.

Γεν. Δ/ντή Εισφορών Ε.Φ.Κ.Α.

Κοινοποίηση:

Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.

Διοίκηση Ο.Α.Ε.Δ.

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017

Αρ. Πρωτ. Εξερχ. 111

 

Θέμα: Επιβολή Πρόσθετων Τελών σε επιχειρήσεις με υπαιτιότητα των Υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ. και Ε.Φ.Κ.Α.

Σας παραθέτουμε περιληπτικά αίτημα του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων, που αφορά την επιβολή Πρόσθετων Τελών σε επιχειρήσεις με υπαιτιότητα των υπηρεσιών Ο.Α.Ε.Δ. και Ε.Φ.Κ.Α.


Ακολουθεί το αίτημα:

Το “Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων” υλοποιήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και επιδοτούσε σε ποσοστό από 60% έως και 100% κάποιες φορές, των ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούμενων ανέργων.

Τα αναφερόμενα ποσοστά και αναλογούντα ποσά επιχορήγησης αποδίδονταν μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Δ. και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.

Το πρόγραμμα όριζε ότι η υποβολή δικαιολογητικών και αίτησης επιχορήγησης από τον εργοδότη πρέπει να γίνεται ανά τρίμηνο και έως 30 ημέρες μετά τη λήξη του τότε οριζόμενου τριμήνου υποβολής των Α.Π.Δ.

Στην περίπτωση που παραβίαζε τους όρους των προγραμμάτων μία επιχείρηση, διακοπτόταν η επιχορήγησή της. Αν μετά από ένσταση δικαιωνόταν, τα ποσά επιχορήγησης που δεν είχαν καταβληθεί, αντί να αποδοθούν μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Δ. κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του επιχειρηματία ΑΝΕΥ ουδεμίας ενημέρωσης. Στην συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία Ι.Κ.Α. όταν ενημερωθεί υπηρεσιακά από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την κίνηση αυτή, καταλογίζει Πρόσθετα Τέλη στον εργοδότη από το μήνα που δεν έχουν καταβληθεί τα ποσά των εισφορών στον αλληλόχρεο λογαριασμό Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Δ.

Επειδή:

Ο έλεγχος των υποβεβλημένων ανά τρίμηνο αιτήσεων και δικαιολογητικών επιχορήγησης γίνεται από τους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 Ο.Α.Ε.Δ. με υπερβολική καθυστέρηση και ενίοτε λαμβάνει χώρα με 1 έως και 3 χρόνια καθυστέρηση έτσι ώστε τόσο η ενημέρωση για παραγραφή της επιχείρησης από το πρόγραμμα, όσο και η εξέταση των ενστάσεων να γίνεται, επίσης, με καθυστέρηση από 1 έως και 4 χρόνια από την παραγραφή. Ακολούθως και η ενημέρωση του εργοδότη.

Όταν όμως μετά από ένσταση και έχοντας τελικώς την απόφαση δικαίωσης της επιχείρησης από τον ΟΑΕΔ και αφότου κατατεθεί το ποσό της επιχορήγησης στο λογαριασμό του εργοδότη, το Ι.Κ.Α. από την πλευρά του καταλογίζει Πρόσθετα Τέλη στις εισφορές (το οποία μπορεί να υπολογίζονται για βάθος 3 και 4 ετών) διότι θεωρεί ότι οφείλονται από τον εργοδότη και όχι από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Αντίστοιχα, το Ι.Κ.Α. σε περίπτωση που κατατεθούν χρήματα στον αλληλόχρεο Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Δ. λογαριασμό από τον Ο.Α.Ε.Δ., ΟΣΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ και να γίνει αυτό, δεν υπολογίζει Πρόσθετα Τέλη (λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής εισφορών) στον εκάστοτε εργοδότη.

Ακόμα, η υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. δεν ενημερώνει τον εργοδότη για την κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό του λογαριασμό, με αποτέλεσμα εάν δεν κινείται συχνά ο συγκεκριμένος λογαριασμός να μην το αντιλαμβάνεται ο εργοδότης έγκαιρα.

Τέλος, θεωρούμε ότι είναι άδικο προς τον εκάστοτε επιχειρηματία να πληρώνει Πρόσθετα Τέλη σε εισφορές των οποίων η καθυστερημένη πληρωμή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της επιχείρησης, βούληση ή απόφαση, αλλά σε καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και σε μη-συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Δ.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη από την αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Φ.Κ.Α. το εν λόγω θέμα που έχει προκύψει έτσι ώστε να βρεθεί ένας τρόπος να μπορεί να γίνεται η εξόφληση των αναλογουσών εισφορών χωρίς να καταλογίζονται Πρόσθετα Τέλη, τουλάχιστον έως την ημέρα ενημέρωσης του εργοδότη από την αρμόδια υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. για παραλαβή της Π.Ε.Ε.


Με εκτίμηση,

εκ του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων,

Ο Πρόεδρος, Κελάκης Μιχαήλ

Ο Αντιπρόεδρος,  Μαργιολάκης Νεκτάριος

Ο Γενικός Γραμματέας, Μπαρκούρας Γεώργιος

Ο Ταμίας, Παυλιδάκης Γεώργιος

Το Μέλος, Σαριδάκη Μαρίνα

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης

 

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.