Εκτύπωση

pofee epist 

Αθήνα,  15 Ιουνίου 2017

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Την μετατροπή της σε Ν.Π.Δ.Δ. επιδιώκει η Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Την μετατροπή της υπάρχουσας δομής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και του κλάδου σε Ν.Π.Δ.Δ., με μέλη όλους τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα, θα ζητήσει από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Η πρωτοβουλία της μετατροπής σε Ν.Π.Δ.Δ. επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε για λόγους προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος, όπως πολύ σωστά αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση του Ν. αρθρ.17 του Ν.3842/2010, της ανεξαρτησίας των Λογιστών Φοροτεχνικών και της σωστής λειτουργίας του Επαγγέλματος - Λειτουργήματος του Λογιστή Φοροτεχνικού.

Στους στρατηγικούς στόχους της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. της 16ης Ιανουαρίου 2016 συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η μετατροπή των Συλλόγων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε Ν.Π.Δ.Δ. στα πλαίσια των Δικηγορικών, Ιατρικών και άλλων Συλλόγων και Ομοσπονδιών με αντίστοιχη διάρθρωση και διοικητική λειτουργία.

Οι Ανωτέρω Σύλλογοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, ενώ πρόσφατα μετασχηματίσθηκαν σε Ν.Π.Δ.Δ. και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών με τον Νόμο 4461/2017.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση και αναφέρει:

Από τα γραφεία των μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εξυπηρετείται πλέον με την «ηλεκτρονικοποίηση» των διαδικασιών η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας σε θέματα φορολογικών, ασφαλιστικών, εργατικών υποχρεώσεων και γενικά όλων των εργασιών που μπορούν να μετακινηθούν στις πλάτες του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό και επειδή:

Καλούμε όλους τους εκπροσώπους του κλάδου να συντονίσουμε και να ενώσουμε τις ενέργειες μας για να έχουμε το καλύτερο και γρηγορότερο αποτέλεσμα στην προσπάθεια μετατροπής της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και του υπόλοιπου κλάδου σε Ν.Π.Δ.Δ., που πιστεύουμε ότι αποτελεί και επιθυμία των χιλιάδων Λογιστών-Φοροτεχνικών.