Εκτύπωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ τρέχουσας μισθολογικής περιόδου.

Friday January 29, 2010 11:00 AM

Για τεχνικούς λόγους του διαδικτυακού τόπου του Ιδρύματος (www.ika.gr) και επειδή παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής όλων των Α.Π.Δ., η οποία θα έληγε στις 31/01/2010 μέχρι 03/02/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ τρέχουσας μισθολογικής περιόδου.