Προς

Τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
κ. Παπαδεράκη Αντώνιο

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 125


Θέμα: Υποχρέωση δημοσίευσης έκθεσης διαχείρισης πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2 α, β του Ν.4308/2014.


Η παροχή διευκρινίσεων για την υποχρέωση δημοσίευσης έκθεσης διαχείρισης των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2 α, β του Ν.4308/2014 (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) αποτελεί μία άμεση ανάγκη, καθώς αφορά πολλές επιχειρήσεις και βέβαια τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς, οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν έργο που σε τελική ανάλυση δεν τους αφορά (αφορά τα νομικά τμήματα των επιχειρήσεων) αλλά το έχουν επωμισθεί αμισθί και αυτό λόγω οικονομικής κρίσης και εθιμικού δικαίου.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, γνωστά είναι τα εξής:

­­­­­­

Σύμφωνα με το άρθρο 43α του 2190 παρ. 4:

  • Οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2 α, β του Ν.4308/2014 (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) εξαιρούνται από την υποχρέωση σύνταξης έκθεσης διαχείρισης (δυνητικό, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4403/2016).Οι πολύ μικρές οντότητες μπορούν να απαλλαγούν ολικά από την απαίτηση σύνταξης έκθεσης διαχείρισης εφόσον παρουσιάζουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού. Στην περίπτωση αυτή και μόνο τους δίδεται η δυνατότητα μη σύνταξης έκθεσης διαχείρισης.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετοχές έχουν μόνο οι ΑΕ, ενώ οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ, δεν διαθέτουν μετοχές αλλά μερίδια, τα οποία δεν μπορούν να παρασταθούν με μετοχές όπως επίσης δεν μπορούν να αποκτηθούν από την ίδια την εταιρεία (Ν.3190/1955 αρ. 28 παρ. 4).

Είναι γνωστό ότι επί δυνητικής αναφοράς πληροφορίας που δεν υφίσταται, η μη αναφορά της δεν συνιστά παράλειψη. Θεωρούμε ότι η μη αναφορά για απόκτηση ή όχι ιδίων μετοχών στο προσάρτημα ή στον Ισολογισμό, όταν δεν υφίσταται η πράξη, δεν συνιστά από τις παραπάνω πολύ μικρές οντότητες λόγο απαίτησης σύνταξης έκθεσης διαχείρισης.

Με βάση τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την παραπάνω διάταξη η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί εντολή στις υπηρεσίες σας, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα ζητώντας εκθέσεις διαχείρισης - χωρίς ουσιαστικό λόγο - στις αντίστοιχες δημοσιεύσεις των επιχειρήσεων.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2018 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

NEWSLETTER

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): info@pofee.gr

Email(2): pofee@otenet.gr

 

Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε στην λίστα παραληπτών των ενημερωτικών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.