Εκτύπωση

Προς

τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κοντονή Σταύρο

τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο Ευκλείδη

την Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου Αικατερίνη

τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 126

 

Θέμα: Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας Ν. 4446/2016 στις 31/12/2017 και της ημερομηνίας αναφοράς της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στις 31/12/2016.

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 57 Παρ. 1 του Ν. 4446/2016, φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν με παράταση που δόθηκε μέχρι και τις 30/9/2017 να υποβάλουν ανέκκλητες αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του Ν. 4174/2013 (Α' 170), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30/9/2016.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με προηγούμενο έγγραφο της είχε ζητήσει την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας του Ν. 4446/2016 για τις 31/12/2017 τονίζοντας ότι ακόμη και αυτός ο χρόνος παραμένει ανεπαρκής για μια τέτοιου είδους διαδικασία. Μάλιστα είχε επικουρικά ζητήσει την διόρθωση του «ανέκκλητου των δηλώσεων» και της αλλαγής της ημερομηνίας αναφοράς αρχικής δήλωσης από 30/9/2016 σε 31/12/2016.

Ενόψει των πολλών υποθέσεων τόσο από την πλευρά των Λογιστών - Φοροτεχνικών όσο και από την πλευρά των ελεγκτικών υπηρεσιών καθώς και των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας, κρίνεται ακόμη μια φορά αναγκαία η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών του Ν. 4446/2016 στις 31/12/2017, ενόψει και των νέων στοιχείων που προκύπτουν από την τραπεζική ενημέρωση από χώρες του εξωτερικού. Πιστεύουμε ότι η ενσωμάτωση του νόμου αυτού ή της διαδικασίας του, στην ήδη υπάρχουσα ελεγκτική διαδικασία θα βελτίωνε περαιτέρω την εισπραξιμότητα στις παλαιές υποθέσεις που είναι πλέον εκτός προτεραιοποίησης ελέγχων.

Για την ομαλή λοιπόν διεξαγωγή της διαδικασίας, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία του Άρθρου 57 Παρ. 1. στις 31/12/2017 και η προθεσμία της ημερομηνίας αναφοράς αρχικής δήλωσης να τροποποιηθεί από 30/9/2016 σε 31/12/2016.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης