Προς

τoν Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή Γεώργιο

τον Γεν. Διευθυντή Άμεσης Φορολογίας κ. Σαΐτη Ευθύμιο

 

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 138

 

Θέμα: Επισήμανση σχετικά με την απόσυρση από την χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών βάσει της ΠΟΛ.1196/2017

 

Με την ΠΟΛ.1196/2017 αποφασίστηκε η οριστική παύση στο υποσύστημα taxis συγκεκριμένων μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) λόγω μη δυνατότητας έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ (Πίνακας Α) και λόγω του ότι η διάθεση, η μετάβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1/10/2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/2008 (Πίνακας Β).

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι ζητούνται να δηλώσουν εκπρόθεσμη παύση αυτών για τα μοντέλα ΦΗΜ του Πίνακα Α στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 28/2/2018 και την παύση των μοντέλων ΦΗΜ του Πίνακα Β μέσω του υποσυστήματος taxisnet (έντυπο Δ13) εφ’ όσον έχει εκδοθεί πρόσφατο (εντός 10 ημερών) τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης μέχρι τις 31/5/2018.

Επειδή η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξυπηρετείται από λογιστικά γραφεία και η αναζήτηση ανά επιχείρηση και ανά μοντέλο ΦΗΜ είναι - όχι μόνο χρονοβόρα - αλλά σχεδόν αδύνατη, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προτείνει για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής να αποσταλεί ενημερωτικό email από την αρμόδια υπηρεσία σε όλες τις επιχειρήσεις που φαίνονται στο υποσύστημα του taxis ότι έχουν δηλωμένα τα μοντέλα ΦΗΜ που είναι προς παύση, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ΑΦΜ με τα οποία είναι δηλωμένα.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


   
   
   

ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας

Καμπάνης Βασίλειος

Σταυρουλάκης Κων/νος

   

ο Α’ Αντιπρόεδρος

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Μουζάκης Αντώνιος

Πάτσιας Χρήστος

   

ο Ταμίας

η Αν. Γεν. Γραμματέας

Γρηγορίου Θωμάς

Τσιώρα Ανδρομάχη

   
 ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

τα Μέλη

 Χριστόπουλος Γεώργιος

Πανίδης Αβραάμ

 

Πατέλης Νικόλαος

 

Σιδερίδης Αστέριος

 

Δόβελος Ιωάννης

 

 

 

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr