Εκτύπωση

Δείτε σε επανάληψη το σεμινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. - e-ΕΦΚΑ: Οι νέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ - O Λογιστής – Φοροτεχνικός και η επιχείρηση (Δευτέρα 29/03/2021)

 

 

Δείτε / κατεβάστε τις παρουσιάσεις παρακάτω:

 Εγγραφή/Επανεγγραφή – Μεταβολή – Λήξη Ασφάλισης Φυσικών Προσώπων από την Προϊστάμενη του Τμήματος Προσδιορισμού Εισφορών

  Εγγραφή/Επανεγγραφή Φυσικών Προσώπων Μελών Ν.Π. από την Προϊστάμενη του Τμήματος Ασφάλισης Μη Μισθωτών

 

 


Απογραφή Φυσικού Προσώπου - Εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών από την Προϊστάμενη Τμήματος Μητρώου

 

 Ασφαλιστική Ικανότητα Εμμέσων Μελών από την Προϊστάμενη Διεύθυνσης Ασφάλισης

  Υπηρεσία «Ραντεβού» από την Προϊστάμενη του Τμήματος Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών