Δείτε σε επανάληψη το σεμινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. - e-ΕΦΚΑ: Οι νέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ - O Λογιστής – Φοροτεχνικός και η επιχείρηση (Δευτέρα 29/03/2021)

 

 

Δείτε / κατεβάστε τις παρουσιάσεις παρακάτω:

 Εγγραφή/Επανεγγραφή – Μεταβολή – Λήξη Ασφάλισης Φυσικών Προσώπων από την Προϊστάμενη του Τμήματος Προσδιορισμού Εισφορών

  Εγγραφή/Επανεγγραφή Φυσικών Προσώπων Μελών Ν.Π. από την Προϊστάμενη του Τμήματος Ασφάλισης Μη Μισθωτών

 

 


Απογραφή Φυσικού Προσώπου - Εργοδότη στο Μητρώο Εργοδοτών από την Προϊστάμενη Τμήματος Μητρώου

 

 Ασφαλιστική Ικανότητα Εμμέσων Μελών από την Προϊστάμενη Διεύθυνσης Ασφάλισης

  Υπηρεσία «Ραντεβού» από την Προϊστάμενη του Τμήματος Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

  

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  

Copyright © 2023 Π.Ο.Φ.Ε.Ε. 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 - 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email: info@pofee.gr